มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ ประจำปี 2560

 
 
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2561  ให้กับบิดาและมารดาของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  จำนวน  4  คน  ดังนี้
1.  นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง  บิดาของ นางสาวศุภนารี  เนาว์กระจ่าง  รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  4,000  บาท
2.  นางจันทนา  พูลประดิษฐ์  มารดาของ นายไชโย  พูลประดิษฐ์  รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  4,000  บาท
3.  นางชนทิชา  แพงไข่  มารดาของ นางสาวณัฏฐณิชา  ทองคำ  รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  4,000  บาท
4.  นางรุ่งนภา  จันทร์ดง  มารดาของ นางสาวทิภากร  กันธิยะ  รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3  จำนวน  10,000  บาท