มอบทุนการศึกษาทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2562 ในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2563


นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ประธานในพิธีงานวันครูที่ 16 มกราคม 2563
ให้เกียรติมอบเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 5,000 บาท
ให้แก่นางสาวเสาวลักษณ์  จันทรา  นักเรียนโรงเรียนวัดพระฝาง  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์
และ นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียน
ที่ได้รับทุนการศึกษา  พร้อมกับ นายประหยัด  มีมา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝาง