มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2561

75173175_767858250307985_1501477741562691584_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะกรรมการ สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2561  ให้ นางรุ่งนภา  จันทร์ดง  มารดาของ นางสาวทิภากร  กันธิยะ  ผู้ได้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  จำนวน  10,000.-  บาท  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์