มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

67369692_349128549356993_2308259396469129216_n 67377702_429289904330496_5194534426482049024_n 67402048_646183209200739_7101797740413190144_n 67651686_496972027718911_7058609997415972864_n
เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2562  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  4  ราย  ดังนี้
1.  นายประเสริฐ  อินทรัพย์  บิดาของ นายสุรพัศสิริ  อินทรัพย์  รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  จำนวน  4,000  บาท
2.  นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง  บิดาของ นางสาวศุภนารี  เนาว์กระจ่าง  รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5  จำนวน  4,000  บาท
3.  นางจันทนา  พูลประดิษฐ์  มารดาของ นายไชโย  พูลประดิษฐ์  รับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  จำนวน  4,000  บาท
4.  นางสาวกัลยา  พุทธกรุณา  มารดาของ นางสาววชิรญาณ์  ปันแดน  รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1  จำนวน  10,000  บาท