มอบหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพให้คู่สมรสของ พ.ต.สมพงษ์ คำภูแสน สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

60286142_2268993656649681_2018206416585621504_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหรีดเคารพศพ
และมอบเงินค่าจัดการศพ  จำนวน  100,000  บาท  ให้คู่สมรสของ พ.ต.สมพงษ์  คำภูแสน
สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2562  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด
อุตรดิตถ์