มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพให้ทายาทนายชาญ อ่อนวงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

68785506_816698275393536_54127368297512960_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบหรีดเคารพศพ  พร้อมเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  จำนวน  200,000  บาท
และเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.  จำนวน  100,000  บาท  ให้ทายาทของ
นายชาญ  อ่อนวงษ์  สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  14
สิงหาคม  2562  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์