มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพนายสมบัติ นิ่มตระกูล สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

75231853_3244444248962037_2124907981337264128_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหรีดเคารพศพ
และมอบเงินค่าจัดการศพ  จำนวน  200,000  บาท  ให้ทายาทของนายสมบัติ  นิ่มตระกูล
สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2562  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิถต์