มอบหรีดเคารพศพ เงินช่วยศาสนพิธี และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมรายนางนันทนา อภัยนนท์

53845653_413343092753857_7617905822726619136_n 53909741_320462995274898_4237439249906925568_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหรีดเคารพศพ เงินช่วยศาสนพิธี
เงินค่าจัดการศพ  จำนวน  100,000  บาท  ให้ทายาทของนางนันทนา  อภัยนนท์  สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2562  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์