มอบหรีดเคารพศพ เงินช่วยศาสนพิธี และเงินค่าจัดการศพ ให้ทายาทของนายเพชร เวรุริยะ

55661518_2148956095171555_5530036733111959552_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหรีดเคารพศพ
เงินค่าศาสนพิธี  และเงินค่าจัดการศพ  จำนวน  200,000  บาท  ให้ทายาทของ นายเพชร  เวรุริยะ
สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2562  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์