มอบหรีดเคารพศพ และเงินค่าศาสนพิธี ให้ทายาทของนายบัณฑิต สรรพานิช สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

54206307_432133077558149_6610833590651453440_n
นางวันวิสาข์  ขำทับทิม  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  และนางสาวขวัญฤทัย  บุญยะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  มอบหรีดเคารพศพและเงินช่วยศาสนพิธีให้ทายาทของ
นายบัณฑิต  สรรพานิช  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2562  ณ สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์