มอบเงินค่าจัดการศพและเงินช่วยศาสนพิธีให้ทายาทนายเยาวรัตน์ ยงพานิช สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

56944947_1044618085733715_5967344852877180928_n
เมื่อวันที่  5  เมษายน  2562  นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้มอบหรีดเพื่อเคารพศพ  มอบเงินช่วยศาสนพิธี  และจ่ายเงินค่าจัดการศพ  จำนวน  100,000  บาท
ให้แก่ทายาทของนายเยาวรัตน์  ยงพานิช  สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด
อุตรดิตถ์