มอบเงินค่าจัดการศพ พร้อมหรีดเคารพศพ นายสำรวล ดีณรงค์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม


นายธำรงรัฐ จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท  พร้อมหรีดเคารพศพ  ให้ทายาทของนายสำรวล ดีณรงค์  สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันนที่ 26 มิถุนายน 2561  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์