มอบเช็คค่าจัดการศพและหรีดเคารพศพให้ทายาทนางพรมแก้ว เรืองศักดิ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่ความตาย

155143683_811175556409572_7464682877229303740_n
นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบเช็คค่าจัดศพ
จำนวน  200,000  บาท  พร้อมหรีดเคารพศพให้ทายาทนางพรมแก้ว  เรืองศักดิ์  สมาชิก ช.พ.ค.
ที่ถึงแก่ความตาย  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2564  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์