มอบเช็คค่าจัดการศพให้ทายาทนางอนงค์ โพธิศาสตร์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่ความตาย

156310000_762671261349122_5353042780461211057_n
นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบเช็คความจัดการศพ
ให้ทายาทนางอนงค์  โพธิศาสตร์  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่ความตาย  จำนวน  200,000  บาท  ณ สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2564