มอบเช็คค่าจัดการศพให้ทายาทนายไชยยันต์ หาญประเสริฐ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่ความตาย

156310000_762671261349122_5353042780461211057_n
นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  มอบเช็คค่าจัดการศพให้ทายาท
นายไชยยันต์  หาญประเสริฐ  สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่ความตาย  จำนวน  100,000  บาท  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัด
อุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564