ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

78289380_629974634206817_1457821688216420352_n 78572405_1028145864214551_3751651192866865152_n 78648178_2823390144387873_2718193860000874496_n 79003715_2528702007411271_3187519139891642368_n 79830123_1193385697527149_2118828489489514496_n 80000409_573130986873994_5617112711092502528_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับงานของ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ความเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  และงาน
ที่ได้ดำเนินการร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  ในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดยมี นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2562  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้