ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


นายจินดา  สว่างภักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน  85  รูป  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม  2559  ณ บริเวณถนนประชานิมิตร
หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ
และประชาชนทั่วไปจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้