ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2562

75653306_671549739918551_7840901654311337984_n 78386023_1163810640490845_1568785819030781952_n 78661176_552275058941225_1350357796834508800_n 78794861_532194994296425_9004111276334383104_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม
ลางสาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดยมี นายธนากร  อิ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตริดตถ์  เป็นประธานการประชุม