ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในงานศพนายชาญ อ่อนวงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม ณ วัดเสาหิน

68830095_487739911771730_6629084689103585280_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ในงานศพนายชาญ  อ่อนวงษ์  สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ณ วัดเสาหิน  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์