ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. ณ วัดทับใหม่

SONY DSC SONY DSC SONY DSC
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมกับ
นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม  วางหรีดเคารพศพนางประหยัด  จันทร์ดุ้ง
สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม  ซึ่งเป็นมารดาของนายสิทธิศักดิ์  จันทร์ดุ้ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกกก
เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2560  ณ วัดทับใหม่  อำเภอมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์