วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นางมะลิ คำแสน

50734543_523775911449179_3746166962011504640_n
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.
ที่ถึงแก่กรรมรายนางมะลิ  คำแสน  พร้อมมอบเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธีและเงินค่าจัดการศพ
ให้แก่ทายาท เมื่อวันที่  25  มกราคม  2562  ณ ศาลาวัดคลองโพธิ์  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์