วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางศรีวรรณา อยู่เจริญ

50778293_335297973740812_4120355134293147648_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมรายนางศรีวรรณา  อยู่เจริญ   พร้อมมอบ
เงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธีและเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท  เมื่อวันจันทร์ที่  28  มกราคม  2562
ณ ศาลาวัดคลองโพธิ์  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์