ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์พบผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

83523529_208425803632459_7740966282253565952_n 83568625_1803900009746347_2081593992071348224_n 84514307_953739965041526_4197656703010865152_n 84529217_198341531350029_2648950818161557504_n
เมื่อวันที่  28  มกราคม  2563  นางนวลปรางค์ ครองธานินทร์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์
พร้อมคณะเข้าพบ นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  หารือเรื่องหนี้
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ร่วมกัน  ณ สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์