สมาคมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

84943867_242390930084649_5242987812269064192_n 84577088_224050478610026_9147118238293819392_n84290840_174755173848547_7671991096049664000_n 84402738_862640960826864_3840191930789003264_n 84418344_516887445685783_4120707600784293888_n 85151335_2699464283470867_2909102716766650368_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ในฐานะนายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2563  ณ ห้องประชุมกรุณา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายพิทยา  วงษ์ยอด  ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ นายมนัส  อัครเดโช
นักกีฬาวู้ดบอลผู้ที่สร้างผลงานการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลได้ยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2562  และ นายประสิทธิ์  ดวงมา
อุปนายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอุตรดิตถ์  ให้เกียรติมอบเงินรางวัลแด่นักกีฬาวู้ดบอลทั้งชายและหญิง