สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของนายทองสุข เมืองนันท์

    

    
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของนายทองสุข  เมืองนันท์  ผู้ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  โดยการนำของนายโกศล  ปราคำ  ที่ปรึกษาเลขาธิการ
คณะกรรมการ สกสค.   พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เมื่อวันที่  29
สิงหาคม  2560  จากการสอบถามความรู้สึกของนายทองสุข  เมืองนันท์  หลังจากได้รับความช่วยเหลือรวมหนี้
จากทุกสถานบันการเงินที่มีหนี้อยู่รวมไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  และให้ชำระหนี้ที่เดียวเป็นอย่างไรบ้าง
นายทองสุข  เมืองนันท์  กล่าวว่า “หลังจากที่ สกสค. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  ให้ความช่วยเหลือรู้สึกดีใจ
และสบายใจ
ขึ้นมาก  จากที่เคยคิดกังวลนอนไม่ค่อยหลับ  กลัวไม่มีเงินชำระหนี้แต่ละเดือน  กลัวธนาคาร
จะมายึดบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย
ครอบครัวจะไปอยู่ที่ไหนกัน  เงินเดือนก็แค่  9,500  กว่าบาท  แค่หักชำระหนี้
ก็ยังไม่พอไม่รู้จะทำยังได้ดี  หลังจากนี้ไป
จะไม่ขอเป็นหนี้เพิ่มอีกแล้ว”  ปัจจุบันนายทองสุข  เมืองนันท์  ถูกหัก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย เดือนละ  6,500  บาท  คงเหลือใช้ต่อเดือนประมาณ  3,000  กว่าบาท  ซึ่งนายทองสุข  เมืองนันท์
ก็กล่าวว่า  “เงินเดือนที่เหลือเท่านี้ก็พออยู่ได้แล้ว  สำหรับคนอายุมากอย่างผม”  ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  นายชวลิต  คำเพ็ง  ประะธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด  และกลุ่มสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ร่วมให้กำลังใจด้วย