เคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นางศิริวรรณ อินทร์พ่วง

เครารพศพอ.ศิริวรรณ อินทร์พ่วง
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  นำหรีดไปเคารพศพนางศิริวรรณ  อินทร์พ่วง  สมาชิก ช.พ.ค.
ที่ถึงแก่กรรม  ณ ศาลาวัดดอยท่าเสา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  31
ธันวาคม  2559