เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินหารือ เรื่อง การจัดไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ค้างชำระของครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

156519906_130795888894143_2010279780968932914_n
เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้าพบ นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อหารือเรื่องการจัดไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ค้างชำระของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตได้ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
(Covid-19)  เมื่อวันอังคารที่  9  มีนาคม  2564  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์