แสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับตำแหน่งใหม่

SONY DSC SONY DSC
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  และนางนวลปรางค์  ครองธานินทร์
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์  ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายชัชชัย  ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่  และมอบ
ของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2560  ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1