แสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์

_MG_5191

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

           นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2559  มีผู้มาร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับหร้อมมอบของที่ระลึก
เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกรุณา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์