โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

DSC_4934 DSC_492867660810_866738650373510_7616213476762976256_n 67638859_463722631081610_8931021236583006208_nDSC_4939 67968712_440701199855224_8478774464648052736_n 67584516_368969133745071_2541976617475899392_n DSC_496167418600_2313399825593952_4828371400592982016_n 67181382_665990603865768_1669676941570998272_n 67377234_2426342967611492_1739123023694266368_n 67589621_2590404444327482_2227062262349168640_n
นายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  นำคณะเจ้าหน้าที่  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  คณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ  คณะกรรมการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ฯ  คณะกรรมการครูนอกประจำการ  และคณะกรรมการสมาคมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน  สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2562  โดยนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ได้เปิดกรวยถวาย
สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร  และนำคณะร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณ
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2562