โครงการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

46768335_517425748739838_1438658708077805568_n46470519_2957634467595272_1434905868733775872_n46703115_1988607558099320_8962912047360638976_n46913285_2189431561325722_683491543478173696_n46963828_953391934869018_3075952463820357632_n47006517_741841229527541_120183643187445760_n46745330_1395743350562549_7222137647395766272_n46738691_2138409549732084_8778824354575155200_n46978946_1999677360329308_1922935628119408640_n46517468_2123384841053546_1082485995162566656_n
สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมกับธนาคารออมสิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  จัดโครงการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้สินเชื่อโครงการ
สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อปรับลด
ค่างวดเมื่อวันอังคารที่  20  พฤศจิกายน  2561  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมกรุณาสำนักงาน สกสค. จังหวัด
อุตรดิตถ์  โดยนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดโครงการ
พร้อมด้วยนายธำรงค์  น่วมศิริ  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  นายชาญชัย  ฝอยทอง  ผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสินภาค 7  และนางนวลปรางค์  ครองธานินทร์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์  ร่วมเป็นเกียรติ
ในครั้งนี้ด้วย