โรงพยาบาลครู สกสค. ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

67092819_360411234643553_3639685162146463744_n 67186847_428323017761454_2841086197327986688_n 67194473_1205154839691830_945454075741208576_n 67199491_988463091523403_6590044780707708928_n 67505576_2265657343747499_2645519366925320192_n 67522857_2822773561085393_8722105295637053440_n 67539168_358533704818638_6118500278330195968_n 67560243_1097300150471552_5897028696279089152_n 67564049_485102685601699_3308288968805580800_n 67593376_412036526080227_2012309499502657536_n 67618210_2411710902250695_7643949727020482560_n 67807100_580267992505441_6329032385404862464_n 67940916_1134153670107021_2587507900788244480_n 68617797_648244945666926_3362324081205575680_n
โรงพยาบาลครู สกสค. ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2562  ณ  สำนักงาน
สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยนายธำรงรัฐ  จอมสืบ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับและดูแลเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี  มีผู้
สนใจเข้ารับการตรวจ  จำนวน  101  คน