คณะเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมวางหรีดเคารพศพ และมอบเงินศาสนพิธี ให้ทายาทของ นางเฉลียว ทองสุขแก้ว

55752501_595600394253287_3103140113610178560_n
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมวางหรีดเคารพศพ  และมอบเงินศาสนพิธี
ให้ทายาทของ  นางเฉลียว  ทองสุขแก้ว  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม  ณ ศาลาวัดเนินโพธิ์
เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2562